Paasjubel
Wat is Pasen?
Overdenking
Foto's
Organisatie

"Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld."
(Mattheüs 28:20)


De Paasjubel wordt georganiseerd en ondersteund vanuit verschillende Delftse kerken. De werkgroep bestaat op dit moment uit leden van de Protestantse Gemeente Delft, de Vergadering van Gelovigen en de ABC Kerk Delft. Uiteraard kunnen zij het niet alleen: hand- en spandiensten worden door velen geleverd. Dit jaar wordt de muziekgroep gevormd door mensen uit de Christelijk Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Evangeliegemeente Morgenstond. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, zowel in de werkgroep als ook tijdens de Paasjubel zelf. Heb je een idee, wil je meehelpen, neem dan contact op met de werkgroep.

Hoewel we met vrijwilligers werken, worden er toch ook onkosten gemaakt, dus is er elk jaar geld nodig. Financieel bijdragen aan de Paasjubel kan via onze NIEUWE rekening: NL33 INGB 000 1942433 t.n.v. Contactraad van Kerken Delft o.v.v. Paasjubel te Delft

Voor meer informatie of vragen bel naar 06-1526 1968 (Ton Nap), mail: a.napdelft@gmail.com of kijk op https://www.facebook.com/Paasjubel